Criteris generals per un habitatge i urbanismes saludables. Document de consens.

L’ASPB és present a la Comissió Tècnica d’Habitatge i Urbanisme del PINSAP (Pla Interdepartamental i Intersectorial de Salut Pública), la qual va presentar al juny del 2018 un document de consens sobre els criteris generals per un habitatge i un urbanisme saludables.

L’objectiu del present document és evidenciar l’impacte que té l’habitatge, l’edificació i l’urbanisme en la salut, i fer propostes per avançar en la promoció d’entorns més saludables i sostenibles, tot garantint l’equitat en salut. El document té la voluntat d’influir en la presa de decisions sobre la planificació territorial i urbanística, la construcció i rehabilitació d’edificis i l’accés a un habitatge adequat.

Aquesta informació es pot trobar a: