Escola i COVID-19

L’educació presencial equitativa i no segregadora és un dret fonamental dels nostres infants i joves i cal garantir-lo en un entorn social i comunitari segur. 

Actualment, als centres educatius s’apliquen els mateixos criteris que a tota la societat. 

Informació salut i escola

Formació i recursos

Aquesta informació es pot trobar a: