Escola i COVID-19

L’educació presencial equitativa i no segregadora és un dret fonamental dels nostres infants i joves i cal garantir-lo en un entorn social i comunitari segur. Així, després de l’experiència positiva del curs 2020-2021, cal seguir mantenint l’equilibri entre la protecció de la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la COVID-19 i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat. Per això, s’han establert mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut i un procediment per la detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes estrets que s’aniran revisant de forma permanent segons l’evolució de la situació epidemiològica.

A més, s’han establert espais de treball i coordinació entre les diferents administracions educatives i sanitàries, professorat, famílies i alumnat, per fer seguiment, compartir informacions i fer valoracions per millorar les respostes davant la situació de les escoles en el context COVID-19 en què participa l’ASPB.

Informació salut i escola

Formació i recursos

Aquesta informació es pot trobar a: