Escola i COVID-19

La tornada a les escoles ha suposat un repte donada la situació a causa de la pandèmia per la COVID-19, i era alhora una necessitat. Cal mantenir l’equilibri entre la protecció de la salut de les persones als centres educatius, la correcta gestió de la pandèmia i el dret de tots infants i joves a una educació de qualitat. Per això, s’han establert mesures de prevenció, higiene i promoció de la salut i un procediment per la detecció precoç de casos i el seu aïllament, així com dels seus contactes estrets.

A més, s’han establert espais de treball i coordinació entre les diferents administracions educatives i sanitàries, professorat, famílies i alumnat, per fer seguiment, compartir informacions i fer valoracions per millorar les respostes davant la situació de les escoles en el context COVID-19 en què participa l’ASPB.

Informació salut i escola

Formació i recursos

Aquesta informació es pot trobar a: