Salut als Carrers (Health in the streets). Methodological guide

L’avaluació del programa Saluts als Carrers s’ha basat en diferents subestudis desenvolupats als barris del Poblenou, Sant Antoni i Horta per avaluar els efectes mediambientals i en la salut de les Superilles. S’han utilitzat mètodes quantitatius i qualitatius per obtenir diverses mesures de la població dels barris intervinguts: mesures ambientals, de qualitat de l’aire, d’activitat física, caminabilitat, de salut, i la valoració global de la superilla.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Salut als Carrers. Avaluació dels àmbits Superilles

Salut als Carrers. Informe de resultats

Salut als Carrers. Infografia