Persones mortes a Barcelona per lesions per col·lisions de trànsit

En aquest document s’analitza la informació proporcionada per l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCFC). Aquest informe té com a objectius descriure les característiques de les persones mortes a Barcelona per lesions per trànsit, en funció de variables sociodemogràfiques, característiques de la col·lisió, i tipus de lesió i descriure l’evolució i les característiques de les persones mortes a Barcelona per col·lisions de trànsit des de l’any 1997. Cal assenyalar que s’inclouen les persones mortes a Barcelona per lesions per trànsit, tant si la col·lisió ha ocorregut a Barcelona ciutat, com si ha ocorregut fora, però la persona ha mort a Barcelona al ser traslladada a un hospital de la ciutat. L’anàlisi estadística inclou tots els casos menys en dos capítols on s’analitza la mostra incloent-hi només els casos en els quals la col·lisió ha tingut lloc a Barcelona.

L’any 2020, el confinament, i la conseqüent reducció de trànsit a Barcelona, van fer reduir el nombre de col·lisions i les morts derivades. Tan mateix es van produir 27 morts, 19 de les quals en accidents produïts a la ciutat.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Anàlisi geoespacial de les col·lisions de trànsit a Barcelona

Col·lisions de trànsit i persones lesionades a Barcelona

Persones lesionades per trànsit ateses als serveis d’urgències a Barcelona