Col·lisions de trànsit i persones lesionades a Barcelona

Aquest document presenta les dades d’evolució de les característiques de les persones lesionades per col·lisió de trànsit ateses als serveis d’urgències de set hospitals de la ciutat de Barcelona des de l’any 1997 al 2020. També inclou la descripció de les característiques demogràfiques, de l’assistència, de la col·lisió, del tipus de lesió i de la seva gravetat, segons quatre grups d’edat (infants, joves, adults i grans) i sexe, de l’any 2020.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Persones lesionades per trànsit ateses als serveis d’urgències a Barcelona

Persones mortes a Barcelona per lesions per col·lisions de trànsit

Anàlisi geoespacial de les col·lisions de trànsit a Barcelona