La salut a Barcelona

La Salut a Barcelona 2022, elaborat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona, presenta, com cada any, una anàlisi de l’estat de salut i dels seus determinants, amb especial atenció a les desigualtats socials en salut. Es tracta d’una eina essencial per al monitoratge i la priorització de polítiques per millorar la salut de la ciutadania. Aquest any, sempre que ha estat possible, ofereix una mirada a les desigualtats entre districtes i barris de la ciutat.

La Salut a Barcelona 2022 posa de manifest que, després de la gran crisi de salut pública de la COVID-19 i la gran magnitud dels seus impactes en totes les esferes de la vida i la societat, hi ha una tendència cap a la millora progressiva, acostant-se als valors previs a la pandèmia. L’informe destaca la millora gradual d’indicadors econòmics i de salut, com ara la baixada de l’atur o l’augment de l’esperança de vida. No obstant això, evidencia la necessitat de continuar treballant en la reducció de les desigualtats en salut segons gènere, lloc de residència i país d’origen.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

La salut a Barcelona.
Informe breu

Enquesta de salut de Barcelona

La salut i els seus determinants en l’alumnat adolescent 2021