La salut a Barcelona

La Salut a Barcelona 2021, elaborat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona, presenta, com cada any, una anàlisi de l’estat de salut i dels seus determinants, amb especial atenció a les desigualtats socials en salut. Es tracta d’una eina essencial per al monitoratge i la priorització de polítiques per millorar la salut de la ciutadania. Enguany el document, que incorpora informació de diverses fonts, inclou els resultats de les noves edicions de l’Enquesta de Salut de Barcelona i l’Enquesta Factors de risc a l’Escola Secundària. Ambdues, fetes l’any 2021, aporten informació molt valuosa de l’estat de salut en població adulta i jove, en un any marcat pel procés de recuperació de la normalitat i l’activitat quotidiana prèvia a la pandèmia.

La Salut a Barcelona 2021 posa de manifest que han augmentat els problemes de salut mental tant en adults com en adolescents arran de la pandèmia de COVID-19, sobretot entre les persones joves i les dones. D’altra banda, mostra que el descens dels nous diagnòstics de malalties cròniques, nous càncers i nous casos d’ansietat i depressió a la ciutat que va suposar la pandèmia l’any 2020, es recupera parcialment el 2021. En relació amb els comportaments relacionats amb la salut, l’informe assenyala que des del punt de vista de la salut pública és prioritari actuar conjuntament per una dieta saludable alhora que sostenible, i que el marge de millora és ampli i seran necessàries accions per abordar-ho. Així mateix, també apunta la necessitat d’abordar el canvi climàtic, com un dels reptes principals i que caldrà emprendre mesures per garantir i millorar la salut de la població.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

La salut a Barcelona.
Informe breu

Enquesta de salut de Barcelona

La salut i els seus determinants en l’alumnat adolescent 2021