Resultats

Enquesta de salut de Barcelona.
Manual metodològic amb annexos i taules detallades

La Salut en xifresEnquestes de salutMaterials de suport i referència

Enquesta Factors de Risc a l’Escola Secundària.
Manuals i qüestionaris

La Salut en xifresEnquesta Factors de Risc a l'Escola Secundària (FRESC)Materials de suport i referència

Manual mortalitat i annexos

La Salut en xifresInformació de la mortalitatMaterials de suport i referència

Manual natalitat

La Salut en xifresSalut sexual i reproductivaMaterials de suport i referència