Visualitzador web de col·lisions i lesions per transit

Visualitzar les dades

Les lesions de trànsit són una de les primeres causes de defunció de la població jove. El visualitzador mostra dades de col·lisions i lesions de trànsit segons les característiques de les col·lisions, de les persones lesionades i del mode de transport, i els situa en el mapa de carrers de Barcelona. També dibuixa agrupacions segons el risc per trams (hot spots). Aquesta informació està disponible per a diversos anys, tant en evolutius com en taules per als diversos conceptes. LA font d’informació prové de la informació recollida de les urgències hospitalàries per accident de trànsit (DUHAT), dels comunicats d’accident de la Guàrdia Urbana de Barcelona i de les defuncions per vehicle de motor recollides per l’Institut de Medicina Legal de Catalunya, i el Registre de Mortalitat.

Aquesta informació es pot trobar a: