Enquesta de salut de Barcelona.
Manual metodològic amb annexos i taules detallades

Aquesta informació es pot trobar a: