La salut a Barcelona.
Informe breu

L’informe breu i divulgatiu “La Salut a Barcelona” és un resum de l’Informe de Salut de 2020. Ofereix les dades més rellevants de la salut i els seus determinants. Aquest resum l’han elaborat l’Associació Lectura Fàcil i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) sota el principi de democràcia lectora (“tothom ha de tenir accés a la informació per poder participar de forma activa i responsable en la societat”) i amb les recomanacions d’alfabetització en salut (“capacitat per obtenir i comprendre la informació de salut, i per utilitzar-la a fi de prendre decisions responsables”).

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

La salut a Barcelona