Pla de salut de Barcelona ciutat

El Pla de Salut de Barcelona elaborat conjuntament pel Consorci Sanitari de Barcelona i l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) amb la participació de professionals, entitats i ciutadania, defineix els objectius claus per a la millora de la salut i la qualitat de vida de la població. Aquesta estratègia es defineix tenint com a marc de referència el Pla de Salut de Catalunya, del Departament de Salut. Així doncs, defineix les línies d’actuació específiques que responen a les necessitats de la ciutat amb els seus corresponents projectes.

Aquesta informació es pot trobar a: