Avaluació del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama de Barcelona

Aquest informe avalua diversos indicadors obtinguts al llarg de l’any 2022 del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama de Barcelona. Entre d’altres, l’informe aporta informació detallada de l’activitat duta a terme als diferents districtes de la ciutat l’any 2022.

Documents relacionats

Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama

Cobertura cribratge cancer mama a Barcelona 2021-2022