Avaluació del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama de Barcelona

Aquest informe avalua diversos indicadors obtinguts al llarg de l’any 2020 del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama de Barcelona. Entre d’altres, l’informe aporta informació detallada de l’activitat duta a terme als diferents districtes de la ciutat l’any 2020, marcat per l’inici de la pandèmia de la COVID-19.

Aquesta informació es pot trobar a: