Introducció

 

La promoció de la salut es porta a terme al llarg de tota la vida de les persones i actua sobre els determinants de la salut de cada etapa vital i de la seva evolució al llarg dels anys. En aquest sentit, la nostra prioritat és garantir un bon començament de la vida per als infants, i per això cal un seguiment de l’embaràs, l’acompliment del calendari vacunal i un entorn familiar adequat. A més d’aquesta atenció especial durant la infància, des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona també actuem en etapes posteriors de la vida, com són l’adolescència i la joventut, l’entorn laboral, comunitari i familiar en la vida adulta, i les condicions de vida de les persones més grans.

Materials divulgatius

Risc laboral i prestacions per risc durant l’embaràs i la lactància natural

Intervencions per a la millora del benestar emocional de les persones en atur

Activa't als parcs de Barcelona. Tríptic informatiu

Programes

CREIXEM SANS. Informació del programa

CREIXEM MÉS SANS. Informació del programa

PASE.BCN. Informació del programa

Plans estratègics

Criteris de qualitat de les intervencions d’educació afectiva i sexual implementades als centres educatius de la ciutat de Barcelona

Informes

Avaluació del programa Salut i Escola (curs 2016-2017)

Indicadors de salut laboral de Barcelona. 2017

Promoció de la salut a l’escola primària i l’ESO. Avaluació 2016-2017

Indicadors

Avaluació del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a Barcelona: 2013

Avaluació del Programa de Detecció Precoç del Càncer de Mama a Barcelona: 2012 (taules)

Materials de suport i referència

Risc Psicosocial. Guia de bona praxi

Riesgo psicosocial. Guía de buena praxis

Escoles de Salut de les Persones Grans. Protocol