Qualitat de l’aire i impacte en salut a Barcelona 2019

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) realitza l’avaluació de la qualitat de l’aire a la ciutat i estima l’exposició de la població a la contaminació, així com el seu impacte en la salut. L’anàlisi de 2019 constata que la contaminació de l’aire a la ciutat és un greu problema de salut pública. Els resultats indiquen que cal actuar amb mesures permanents i transversals, prioritzant les zones més afectades, per tal de protegir la salut de les persones. La reducció global del trànsit motoritzat és la mesura més eficient per respirar un aire net.

Aquesta informació es pot trobar a: