Avaluació de la ZBE rondes Barcelona en la qualitat de l’aire. 1r informe 2020

El primer informe d’avaluació de l’impacte de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) Rondes Barcelona en la qualitat de l’aire, descriu l’evolució del parc circulant i de la qualitat de l’aire als municipis inclosos a la ZBE durant el 2020, el primer any de funcionament de la ZBE. Tot i que la ZBE restringeix l’entrada de tots els vehicles sense distintiu ambiental des del gener de 2020, les sancions s’estan implantant de forma gradual i durant el 2020 només van afectar a turismes i motos a partir del 15 de setembre.

La principal conclusió d’aquest primer informe és que l’entrada en vigor de les sancions al setembre de 2020 va suposar una millora ambiental del parc circulant a la ZBE, però no ha permès detectar un canvi apreciable en el nivell de l’NO2 a l’aire. Els canvis en la qualitat de l’aire induïts per la reducció de mobilitat associada a la pandèmia durant el 2020 són molts més marcats que els esperats per la ZBE. Per tant, calen dades a més llarg termini per poder analitzar la influència de la ZBE sobre la qualitat de l’aire, especialment en un context excepcional per la COVID-19 on els patrons de mobilitat no són els habituals. A més, durant els propers mesos s’ampliarà els vehicles sancionables dins la ZBE, pel que l’impacte esperat també serà més gran.

L’informe l’ha dut a terme el Grup d’avaluació de l’impacte de la ZBE, format per científics i persones expertes de les administracions implicades (AMB, ASPB, ASPCAT, Ajuntament BCN, IDAEA-CSIC, ISGlobal, UPC) i coordinat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Qualitat de l'aire i impacte en salut a Barcelona 2019

Qualitat de l’aire durant la COVID-19