Qualitat de l’aire durant la COVID-19

Durant la COVID, els nivells dels principals contaminants a la ciutat han disminuït de manera important per la reducció del trànsit motoritzat durant el confinament. Respirar un aire net de manera permanent permet millorar la salut de les persones i la reducció del trànsit motoritzat a la ciutat té d’altres co-beneficis com ara la reducció del soroll i la recuperació de l’espai pública per a les persones.

Aquesta informació es pot trobar a: