Resultats

Contaminació atmosfèrica per Ozó

Salut ambientalQualitat de l'aireInformes

COVID-19, aprenentatges en qualitat de l’aire

COVID-19Salut ambientalSalut ambientalQualitat de l'aireInformes

Contaminació a Barcelona. Informe núm. 21 (22 de juny de 2020)

COVID-19Salut ambientalSalut ambientalQualitat de l'aireInformes

Impacte en salut de l’episodi PM10. Desembre 2019

Salut ambientalQualitat de l'aireInformes

Qualitat de l’aire. Informe 2018

Salut ambientalQualitat de l'aireInformes

Qualitat de l’aire. Informe 2017

Salut ambientalQualitat de l'aireInformes