Resultats

Avaluació de la qualitat de l’aire en el programa Protegim les escoles

Salut ambientalQualitat de l'aireInformes

Avaluació de la qualitat de l’aire a Barcelona

Salut ambientalQualitat de l'aireInformes

Avaluació de la ZBE rondes Barcelona en la qualitat de l’aire. 1r informe 2020

Salut ambientalQualitat de l'aireInformes

Impacte en salut de l’episodi PM10

Salut ambientalQualitat de l'aireInformes

Recomanacions per reduir l’exposició a la contaminació de l’aire exterior a les escoles de Barcelona

Salut ambientalQualitat de l'aireInformes

COVID-19, aprenentatges en qualitat de l’aire

COVID-19Salut ambientalSalut ambientalQualitat de l'aireInformes