Resultats

Evolució de la qualitat de l’aire a Barcelona

Salut ambientalQualitat de l'aireDades

Contaminació atmosfèrica per Ozó

Salut ambientalQualitat de l'aireDades

Seguiment dels nivells de contaminació durant la COVID-19

COVID-19Salut ambientalSalut ambientalQualitat de l'aireDades

Mapa de contaminació de l’aire carrer per carrer

Salut ambientalQualitat de l'aireDades