Drogodependències

 

L’abús de drogues és un dels principals problemes de salut mental que afecten la convivència i de salut pública a la ciutat de Barcelona. Per actuar sobre aquest problema l’any 1988 l’Ajuntament va posar en funcionament el Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona, per tal d’abordar el problema des d’una perspectiva més global de ciutat que conduís les diferents intervencions que es realitzaven cap a un sistema de resposta més eficaç. Aquest pla s’ha avaluat i actualitzat periòdicament. La gestió del Pla es confia a l’Agència de Salut Pública de Barcelona, que la concentra en el Servei de Prevenció i Atenció a les Drogodependències (SEPAD).

A més de les activitats més transversals i de coordinació amb altres estructures, l’Agència coordina els recursos assistencials de finançament públic a la ciutat, i gestiona els de titularitat municipal.

 

Materials divulgatius

Què fa Barcelona per prevenir i reduir el consum de drogues? 2017-2020

Centres de Drogodependències

Pla d'Acció de Drogues de Barcelona 2013-16. Lectura fàcil

Programes

PASE.BCN. Informació del programa

SOBRE CANYES I PETES. Informació del programa

CLASSE SENSE FUM. Informació del programa

Plans estratègics

Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona 2017-20

Avaluació del Pla d’Acció sobre Drogues de Barcelona 2013-2016

Pla d'Acció sobre Drogues de Barcelona 2013-16

Informes

Recomanacions per abordar el joc patològic a la ciutat de Barcelona

Satisfacció de les persones ateses als centres d’atenció i seguiment de les drogodependències, 2016

Satisfacció de les persones ateses als centres de reducció de danys, 2017

Indicadors

Inicis de Tractament i Persones Ateses SICAS 2014

Urgències hospitalàries relacionades amb consum de drogues

Mortalitat per reacció aguda adversa a drogues

Materials de suport i referència

PIX programa per a farmàcies 2018

Prevenció de drogodependències en l’àmbit del lleure: Guia d’habilitats per al treball en grup

Guia material audiovisual