Resultats

Satisfacció de les persones ateses als serveis de Reducció de Danys de Barcelona

DrogodependènciesReducció de danysInformes

Satisfacció de les persones ateses als Centres d’Atenció i Seguiment de les drogodependències

DrogodependènciesCentres d’atenció i seguiment (CAS)Informes

El joc d’apostes i els danys associats. Marc conceptual

DrogodependènciesInformes

Joc d’apostes, videojocs i internet: trastorns i ús excessiu

DrogodependènciesInformes

Recomanacions per abordar el joc patològic a la ciutat de Barcelona

DrogodependènciesPrevencióInformes

Mortalitat dels usuaris dels centres assistencials de drogodependències de Barcelona, 1997-2011

DrogodependènciesSistema d'informació sobre drogues de BarcelonaInformes