15/03/2022- Estigma, discriminació i addiccions


Moderació: Montse Bartroli. Cap del Servei de Prevenció i Atenció a les Drogodependències. Agència de Salut Pública de Barcelona

Ponències:

  • La construcció social d’una realitat estigmatitzadora: el paper dels mitjans de comunicació.Begoña del Pueyo Ruiz. Periodista.
  • L’Observatori d’alerta sobre l’estigma cap a les persones que usen drogues.
    Josep Rovira Guardiola. Federació Catalana de Drogodependències.
  • Influència de l’estigma en l’atenció a les drogodependències.
    Francina Fonseca Casals. Psiquiatra Addiccions. Hospital del Mar.

Aquesta informació es pot trobar a:

Sessions científiques