Resultats

Què fa Barcelona per prevenir i reduir el consum de drogues? 2017-2020

DrogodependènciesPlans estratègicsMaterials divulgatius

Centres de Drogodependències

DrogodependènciesMaterials divulgatius

Pla d’Acció de Drogues de Barcelona 2013-16. Lectura fàcil

DrogodependènciesPlans estratègicsMaterials divulgatius

Promoció de la salut a l’adolescència a través de l’activitat física

Etapes de la vidaAdolescènciaViure amb salutActivitat físicaDrogodependènciesPrevencióMaterials divulgatius

Servei d’Orientació sobre Drogues

Viure amb salutPrevenció de les addiccionsDrogodependènciesPrevencióTractament a jovesMaterials divulgatius

Tarja promocional: Parlem…

Etapes de la vidaAdolescènciaEntornsFamíliaDrogodependènciesPrevencióMaterials divulgatius