Resultats

Servei d’Orientació sobre Drogues

Viure amb salutPrevenció de les addiccionsDrogodependènciesPrevencióTractament a jovesAdolescènciaMaterials divulgatius

Pla d’Acció sobre Drogues i Addiccions de Barcelona
2021-2024. Informe breu

DrogodependènciesPlans estratègicsMaterials divulgatius

Centre d’acollida del Baix Guinardó per a la recuperació de persones sense llar amb addiccions

DrogodependènciesReducció de danysMaterials divulgatius

Pla d’Acció sobre Drogues i Addiccions de Barcelona
2017-2020. Informe breu

DrogodependènciesPlans estratègicsMaterials divulgatius

Centres de Drogodependències

DrogodependènciesMaterials divulgatius

Pla d’Acció de Drogues de Barcelona 2013-16. Lectura fàcil

DrogodependènciesPlans estratègicsMaterials divulgatius