Pla d’Acció sobre Drogues i Addiccions de Barcelona
2021-2024. Informe breu

El Pla d’Acció sobre Drogues i Addiccions de Barcelona 2021-2024 està disponible en Lectura Fàcil.

Un nou document divulgatiu facilita la difusió de les mesures previstes en el Pla d’Acció Sobre Drogues i Addiccions 2021-24 a Barcelona, promogut sota els principis de l’Associació Lectura Fàcil. De forma entenedora i en només 35 pàgines, s’ofereix una síntesi de qui impulsa el Pla, per què es duu a terme, a qui va dirigit, en què es basa, com s’ha elaborat i com despleguen les seves accions. A partir del document es pot copsar quines polítiques i intervencions efectives s’impulsen i desenvolupen a la ciutat per tal de prevenir i reduir el consum de substàncies psicoactives, tant les lícites –alcohol, psicòtrops i tabac – com les il·lícites, així com les seves repercussions negatives en els àmbits individual, familiar i social.

Així mateix, al final del text es recullen les adreces i telèfons de recursos de reducció de danys i tractament per a persones que consumeixen drogues i/o que sofreixen una addicció.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Pla d’Acció sobre Drogues i Addiccions de Barcelona

Pla d’Acció sobre Drogues i Addiccions de Barcelona
2017-2020. Informe breu