El joc d’apostes i els danys associats. Marc conceptual

El joc d’apostes o d’atzar és una activitat d’oci legítima en molts països i de la que moltes persones en fan ús. No obstant això, hi ha algunes que experimenten danys significatius com a resultat dels jocs d’atzar. Aquests danys que poden ser de caràcter econòmic, social o de salut física i mental, no només els pateix l’individu que juga sinó que afecten la família, la comunitat i tota la societat. L’objectiu d’aquest informe és proposar un marc conceptual per comprendre els determinants socials del joc d’apostes i els seus danys associats que ajudi a establir polítiques de prevenció per reduir el seu impacte en la salut. 

El trastorn per joc d’apostes està reconegut com a trastorn mental des del 1980 i està classificat en els manuals de diagnòstic de referència com a trastorn addictiu no relacionat amb substàncies o trastorn per comportaments addictius. A més, l’Organització Mundial de la Salut (OMS) ha reconegut aquest trastorn i els seus danys associats com un problema de salut pública emergent. Per això, és important valorar els danys associats al joc d’apostes, tenint en compte els eixos de desigualtat i els seus determinants i així poder establir les intervencions de prevenció necessàries. 

Així doncs, el marc proposat en aquest informe situa l’evidència actual en el model de desigualtats en salut i analitza la importància del context socioeconòmic i polític, dels eixos de desigualtats, dels factors individuals i socials, i del sistema sanitari en la desigualtat en salut associada al joc d’apostes que pateixen els grups més vulnerables. El document conclou que els principals determinants responsables de les desigualtats en salut també expliquen les desigualtats en els danys associats als jocs d’apostes produint-se una paradoxa per la qual els col·lectius més vulnerables (joves, dones, migrants i persones amb estatus socioeconòmic baix), tot i que juguen menys, pateixen més els danys associats.

Llicència de Creative Commons
“El joc d’apostes i els danys associats. Marc conceptual” de l`Agència de Salut Pública de Barcelona
està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada 4.0 Internacional de Creative Commons
Els permisos addicionals als d’aquesta llicència es poden trobar a
www.aspb.cat/wp-content/uploads/2021/03/joc-apostes-danys-associats-marc-conceptual.pdf

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Joc d’apostes, videojocs i internet: trastorns i ús excessiu

Recomanacions per abordar el joc patològic a la ciutat de Barcelona