Resultats

La salut a Barcelona 2018. Informe breu

Quina és actualment la salut de la ciutadania de Barcelona? Cada any l’ASPB elabora l’informe “La salut a Barcelona” i presenta l’estat de salut de les persones que viuen a la ciutat tenint en compte els determinants de la salut i els eixos de desigualtat. Ja podeu consultar de l’informe publicat en ...

Barcelona Salut als barris. Butlletí Nº19

Aquest febrer s’ha publicat el butlletí número 19 Barcelona Salut als Barris amb la participació de diferents territoris que formen part del programa Barcelona Salut als Barris (BSaB). En aquest butlletí s’expliquen experiències de diferents intervencions vinculades amb el programa BSaB. El projecte ...

Barcelona Salut als Barris. Butlletí Nº19

Aquest febrer s’ha publicat el butlletí número 19 Barcelona Salut als Barris amb la participació de diferents territoris que formen part del programa Barcelona Salut als Barris (BSaB). En aquest butlletí s’expliquen experiències de diferents intervencions vinculades amb el programa BSaB. El projecte ...

Joc patològic, un problema emergent de salut pública

El joc patològic o trastorn del joc ha estat identificat com un problema emergent de salut pública a escala global. Els estudis realitzats en els darrers vint anys han observat un augment de la seva prevalença, provocat per un increment dels diferents tipus de jocs d'atzar, sobretot entre els joves. ...

Barcelona Salut als barris: Diagnòstic Les Roquetes

L’objectiu d’aquest informe és analitzar la situació de la salut al barri i els seus determinants, per tal de detectar les principals necessitats i possibilitats de millora en termes de salut. Tot això, des de l’acció dels agents territorials. A més a més, per primera vegada, a tot el procés s'ha comptat ...

La salut dels barris en xifres

L’Infobarris és una eina de suport que permet descriure les caracteristiques socials i economiques de la població que viu als barris de la ciutat. També dona informació sobre com es la salut i les conductes relacionades amb la salut de les persones que viuen en el 73 barris de Barcelona. Infobarris ...

La salut sexual i reproductiva de Barcelona

En 2018 es van reduir a Barcelona els embarassos i avortaments en adolescents, seguint la tendència a la baixa observada en els darrers anys, molt probablement relacionat amb les intervencions realitzades a la ciutat per augmentar la prevenció de l’embaràs en l’adolescència i millorar l’ús de contracepció. ...

Fem Salut a les escoles! Butlletí 20

S’ha publicat el butlletí número 20 Fem Salut a les escoles!, aquest mes de gener de 2020. En aquest butlletí us informem del diploma de Bones Pràctiques atorgat per l’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona que ha rebut el programa CANVIS de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). ...

18/02/2020 Avenços en desigualtats en salut

  Moderació: Maribel Pasarín . Agència de Salut Pública de Barcelona. Ponències: Projecte europeu: Acció Conjunta d'equitat en salut a Europa. (Joint Action of Health equity in Europe - JAHEE): Objectius generals i monitoratge de les desigualtats en salut.Carme Borrell. Agència de Salut ...

Sessió científica: Avenços en desigualtats en salut

La sessió científica del dia 18/02/2020 ja està disponible al nostre canal de YouTube. (més…) ...

Fem Salut! A les escoles. Butlletí 20

S’ha publicat el butlletí número 20 Fem Salut a les escoles!, aquest mes de gener de 2020. En aquest butlletí us informem del diploma de Bones Pràctiques atorgat per l’àrea de Drets Socials de l’Ajuntament de Barcelona que ha rebut el programa CANVIS de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). ...

Exposició Art i Salut: Recorreguts

Us convidem a visitar l’exposició fotogràfica “Recorreguts”, una pinzellada de les vivències, emocions i expectatives d’adolescents per qui el procés migratori ha suposat una enorme transformació de les seves vides. Recorreguts és un documental realitzat per alumnes i professorat de l’IES Miquel Tarradell ...

Diagnòstic de salut del barri de La salut

L'Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha analitzat la situació de salut del barri de La Salut, al districte de Gràcia, i els seus determinants amb l'objectiu de detectar les principals necessitats i possibilitats de millora, planificar i implementar les intervencions adequades i fer-ne el seguiment ...

Violència masclista en l’àmbit de la parella des d’una perspectiva de salut pública

Un estudi dut a terme per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) a partir de les dades de l’enquesta de Factors de Risc en l’Escola Secundària (FRESC) de 2016 i de L’Enquesta de Salut de Barcelona 2016/17, estima que la violència masclista en l’àmbit de la parella és un problema que afecta aproximadament ...

Impacte en salut de l’episodi PM10. Desembre 2019

...

Informe de Salut de Barcelona

Quina és actualment la salut de la ciutadania de Barcelona? Com es troba la ciutat en termes de qualitat de l'entorn, malalties infeccioses o salut laboral? Un any més l'informe "La salut a Barcelona" hi dóna resposta, a partir d'un treball sistemàtic i de gran abast realitzat des de l'Agència de Salut ...

Barcelona Salut als barris. Butlletí Nº18

Aquest desembre s’ha publicat el butlletí número 18 Barcelona Salut als Barris amb la participació de diferents territoris que formen part del programa Barcelona Salut als Barris (BSaB). En aquest butlletí s’expliquen experiències de diferents intervencions vinculades amb BSaB. El projecte comunitari ...

Barcelona Salut als Barris. Butlletí Nº18

Aquest desembre s’ha publicat el butlletí número 18 Barcelona Salut als Barris amb la participació de diferents territoris que formen part del programa Barcelona Salut als Barris (BSaB). En aquest butlletí s’expliquen experiències de diferents intervencions vinculades amb BSaB. El projecte comunitari ...

Violència masclista en l’àmbit de la parella des d’una perspectiva de salut pública: anàlisi de situació en la ciutat de Barcelona

La violència masclista en l'àmbit de la parella és un problema que afecta aproximadament a 47.000 joves entre 13 i 19 anys d’edat, i a 34.000 dones majors de 19 anys de la ciutat de Barcelona. La violència masclista en l'ambit de la parella, presenta un clar patró de desigualtat, sent més freqüent en ...

Violència masclista en l’àmbit de la parella des d’una perspectiva de salut pública: marc conceptual

L’objectiu d’aquest informe és proposar un marc conceptual per comprendre la violència masclista en l’àmbit de la parella (VMAP) i el seu impacte en la salut basat en un context estructural que determina normes i jerarquies de gènere, així com la intersecció entre diversos eixos de desigualtat. La prevenció ...

Enquesta de salut de Barcelona

L’Enquesta de salut de Barcelona és una enquesta quinquennal que es fa a una mostra representativa de la ciutadania de Barcelona. En aquest web es poden visualitzar els resultats principals de les edicions de 2006, 2011, 2016 i 2021. La informació es mostra segons els eixos temàtics i de desigualtat: ...

Visualització dels resultats de l’Enquesta de salut de Barcelona 2016/17

Posem en obert un web de resultats obtinguts a la darrera edició 2016/17 de l’Enquesta de salut de Barcelona (ESB). L’ESB és una enquesta quinquennal representativa a nivell de Barcelona i districte. El web permet visualitzar els principals resultats en salut i els seus determinants socioeconòmics segons ...

19/11/2019 Impacte en salut de la sorra de les platges de Barcelona

Moderació: Anna Gómez. Agència de Salut Pública de Barcelona Ponències: Els riscos sanitaris de les zones de bany i mesures preventives.Mariona de Torres. Agència Catalana de l’Aigua. Avaluació de la Qualitat sanitària de la sorra de les platges metropolitanes.Mercè Aceves. Àrea Metropolitana de ...

Sessió científica: Impacte en salut de la sorra de les platges de Barcelona

Moderació: Anna Gómez. Agència de Salut Pública de Barcelona Ponències: Els riscos sanitaris de les zones de bany i mesures preventives. Mariona de Torres. Agència Catalana de l’Aigua. Avaluació de la Qualitat sanitària de la sorra de les platges metropolitane. Mercè Aceves. Àrea Metropolitana de ...