18/02/2020 Avenços en desigualtats en salut

 

Moderació: Maribel Pasarín . Agència de Salut Pública de Barcelona.

Ponències:

  • Projecte europeu: Acció Conjunta d’equitat en salut a Europa. (Joint Action of Health equity in Europe – JAHEE): Objectius generals i monitoratge de les desigualtats en salut.
    Carme Borrell. Agència de Salut Pública de Barcelona.
  • JAHEE: Entorns de vida saludables (“Healthy leaving environments”): “Entorns de vida” en XarxaSalut: Eina participativa per a l’anàlisi de situació i propostes per a l’acció.
    Rosana Peiró. Oficina Valenciana d’Acció Comunitaria per a la Salut. Direcció General de Salut Pública i Adiccions. Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública. G. Valenciana
  • Reptes de la innovació social municipal
    Lluis Torrens. Àrea de Drets Socials. Ajuntament de Barcelona

Aquesta informació es pot trobar a:

Sessions científiques