Bons Profits. La formació de l’alimentació saludable, segura i sostenible a través dels programes educatius a l’escola

L’escrit descriu la forma com l’Agència de Salut Pública de Barcelona porta a terme la formació de l’alimentació saludable, segura i sostenible a les escoles de la ciutat. Es detalla el conjunt de programes educatius elaborats els darrers anys, en resposta al problema de l’obesitat infantil i com a necessitat bàsica a introduir en el currículum escolar. Es proposa així un autèntic currículum alimentari des de l’educació infantil fins a l’educació secundària. A més, en el context de la Capitalitat Mundial de l’Alimentació de Barcelona durant el 2021, els programes han eixamplat la seva visió d’alimentació saludable vers una alimentació, a més, segura i sostenible.