Bon profits. Promoció d’una alimentació més saludable als barris de Barcelona

Aquest escrit mostra com des de l’Agència de Salut Pública de Barcelona es porten a terme intervencions comunitàries als barris amb l’objectiu de promoure l’alimentació saludable, segura i sostenible entre la població. S’explica la importància d’aquestes intervencions i de l’acció comunitària en l’empoderament de la població, es descriuen les principals característiques d’aquestes intervencions i es detallen les modalitats existents per aquestes intervencions d’alimentació. Finalment, es mostren alguns exemples d’intervencions en escoles de barris preferents, a partir de tallers de cuina en població adulta i projectes de difusió dels principis de l’alimentació saludable i sostenible.

Aquesta informació es pot trobar a: