19/10/2021. Habitatge cooperatiu


Moderació:  Ana Novoa. Agència de Salut Pública de Barcelona
Ponències:

  • Cohabitatge sènior, salut i benestar: evidencia des del Regne Unit.
    Mara Ferreri. Departament de Geografia i Ciències Ambientals, Universitat de Northumbria, Regne Unit.
  • Habitatge cooperatiu en cessió d’ús a Barcelona.
    Ivan Gallardo. Gerència d’habitatge. Ajuntament de Barcelona.
  • Impacte en salut de l’habitatge cooperatiu en cessió d’ús: un estudi qualitatiu.
    Alexia Reyes. Agència de Salut Pública de Barcelona.

Aquesta informació es pot trobar a:

Sessions científiques