Avaluació del programa Protegim les Escoles

Aquest informe presenta, de manera divulgativa, els principals resultats de l’avaluació del programa Protegim les escoles. La intervenció impulsada des de l’Ajuntament de Barcelona té l’objectiu de millorar els entorns escolars i pacificar-los perquè siguin més segurs i saludables. El document inclou els resultats d’un estudi quasi-experimental, amb grup de comparació, en el que s’han recollit dades abans i després de la intervenció, per avaluar l’impacte de la transformació dels entorns escolars en termes d’ús, temps d’estada, interacció social, joc espontani, percepció de seguretat viària i benestar de la comunitat educativa.

Aquesta informació es pot trobar a: