La qualitat de l’aire a Barcelona

Pòster de la qualitat de l’aire a Barcelona l’any 2016 (NO2, PM10 i PM2.5). Població exposada a nivells superiors als recomanats per la OMS.

Aquesta informació es pot trobar a: