Com afecta la COVID-19 a la població de Barcelona?

Visualitzar les dades Ampliar informació

A data de 30 de maig de 2020 hi ha hagut un canvi en la informació utilitzada en aquest web, per tal que les dades provinguin de la mateixa font validada i ajustada pel Departament de Salut. Aquest canvi implica l’actualització de tota la sèrie i, per tant, alguns canvis respecte les dades mostrades amb anterioritat a aquesta data.