La salut mental a Barcelona 2021-2022

L’informe “La salut mental a Barcelona, 2021-2022” mostra dades de la situació de la salut mental, i els seus principals determinants, a Barcelona. Es mostren diferents indicadors de la salut mental per a cada cicle de vida atenent als principals eixos de desigualtats. La procedència dels indicadors són l’Enquesta de Salut de Barcelona (ESB) i de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses (IMLC). Els indicadors recollits reflecteixen l’impacte de la crisi socioeconòmica provocada per la pandèmia de la COVID-19 en la salut mental de la població per a cada etapa vital. D’una banda, es mostren dades poblacionals de freqüència i evolució de la mala salut mental, el malestar mental, el consum de psicofàrmacs i de la taxa de suïcidi, tenint en compte els principals eixos de desigualtat (sexe, cicle de vida, classe social, lloc de naixement). D’altra banda, s’analitza la freqüència i distribució dels principals determinants de la salut mental per a cada cicle de vida.

Documents relacionats

Enquesta de salut de Barcelona