Epidemiologia

14/03/2016

Materials divulgatius

Alerta amb el mosquit tigre!

Document informatiu sobre arbovirosis: dengue, chikingunya i Zika

App Atrapa el mosquit tigre

Informes

La grip a Barcelona. Informe núm. 40 (del 30 de setembre al 06 d'octubre de 2019)

Informe de la temporada gripal 2018-2019

La grip a Barcelona. Informe núm. 33 (del 13 al 19 de maig de 2019)

Indicadors

Butlletí SIDA 96

Butlletí SIDA 95

Butlletí SIDA 94

Materials de suport i referència

Notificació individualitzada de malalties de declaració obligatòria

Calendari de setmanes epidemiològiques any 2018

Guia per a la prevenció i el control de la legionel·losi