La grip a Barcelona

L’Informe final de la temporada de grip 2019-2020 a Barcelona inclou dades epidemiològiques de la grip i la distribució dels casos, la taxa d’incidència de la malaltia, fa el seguiment de mortalitat general a la ciutat i analitza com es comporta l’epidèmia.

Ha estat elaborat pel servei d’Epidemiologia de l’ASPB a partir de les dades obtingudes en coordinació amb el sistema de seguiment del PIDIRAC del Departament de Salut.

Aquesta informació es pot trobar a: