Malalties transmissibles A-Z

Aquest lloc web del servei d’Epidemiologia de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) té com a objectiu recopilar i fer accessible informació general de les malalties transmissibles més comunes en el nostre entorn. També trobareu informació d’aquelles malalties que necessiten una vigilància més estreta per part dels serveis de salut pública (les denominades malalties de declaració obligatòria).

La informació es presenta format de preguntes freqüents i en un llenguatge planer. A més, hi trobareu altres recursos per a la ciutadania i per als professionals sanitaris com ara dades de la ciutat de Barcelona, enquestes epidemiològiques, protocols, recerca i publicacions.

Aquest lloc web està en permanent construcció, la informació s’amplia i actualitza a mesura que el contingut es revisa pels professionals de l’equip.

webs.aspb.cat/epidemiologia-transmissibles/

#ASPBtransmissiblesAZ

Aquesta informació es pot trobar a: