Resultats

Alerta amb el mosquit tigre!

EpidemiologiaVigilància i control de malalties transmeses per vectorsPlagues urbanesEspècies problemàtiques i recomanacionsVigilància i control de plagues ambientalsMaterials divulgatius

App Atrapa el mosquit tigre

EpidemiologiaVigilància i control de malalties transmeses per vectorsPlagues urbanesEspècies problemàtiques i recomanacionsVigilància i control de plagues ambientalsMaterials divulgatius

La legionel·losi

EpidemiologiaVigilància i control d'altres malalties transmissiblesSalut ambientalInstal·lacions amb risc de dispersió de la Legionel·laMaterials divulgatius

La gonocòccia

EpidemiologiaVigilància i control de la VIH/sida, ITS i hepatitis víriquesMaterials divulgatius

Limfogranuloma veneri

EpidemiologiaVigilància i control de la VIH/sida, ITS i hepatitis víriquesMaterials divulgatius