La Tuberculosi a Barcelona

Es presenta la situació epidemiològica de la Tuberculosi a la ciutat de Barcelona durant l’any 2021 i la seva evolució els darrers anys. El document inclou informació sobre l’evolució anual de la taxa d’incidència i la seva distribució geogràfica. També aprofundeix en l’anàlisi de les característiques epidemiològiques dels casos detectats. Per acabar, es presenten les dades del seguiment dels pacients, conclusió del tractament, i dels estudis de contactes realitzats i s’observa com ha impactat la pandèmia de la COVID-19 en les activitats de control de la Tuberculosi.

Aquesta informació es pot trobar a: