Vigilància epidemiològica de la infecció pel VIH i la SIDA a Barcelona

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) recull de manera sistemàtica i activa les dades de casos de SIDA i de noves infeccions de VIH a la ciutat. En aquest informe es presenta una visió general de l’epidèmia de VIH a Barcelona mitjançant l’anàlisi de les dades que el sistema de vigilància epidemiològica ha recollit.

L’any 2022 es van diagnosticar 224 nous casos de VIH. La taxa d’incidència per 100.000 habitants va passar de 10,2 el 2021 a 13,5 el 2022. Això suposa un repunt del 32,4%. La infecció continua sent més freqüent entre els homes (84%) i la via sexual és la forma de transmissió més freqüent. Quant a la SIDA, segons l’informe, l’any 2022 es va diagnosticar a 18 persones residents a la ciutat, la qual cosa representa un lleuger descens respecte al 2021.

Aquesta informació es pot trobar a: