Morbiditat per malalties de declaració obligatòria (MDOs)

L’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) és responsable de la vigilància i control de les malalties de declaració obligatòria (MDO) i dels brots epidèmics de qualsevol etiologia detectats a la ciutat de Barcelona. Aquest lloc web del servei d’Epidemiologia de l’ASPB mostra els principals indicadors anuals referents als casos d’MDO a la ciutat des de 2017.

El registre de les MDO constitueix un dels sistemes essencials de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya, que té com a finalitat contribuir a la prevenció i control de les malalties transmissibles prioritzades a Catalunya, en el marc de la vigilància Europea i Estatal.

L’ASPB ha elaborat informes anuals sobre la morbiditat per les MDO a Barcelona des de l’any 1984 amb l’objectiu d’oferir una visió global sobre la situació d’aquestes malalties a la ciutat. Els indicadors anteriors al 2017 es poden trobar als informes anuals sobre morbiditat de les MDO a la ciutat de Barcelona, i estan disponibles en format PDF, des de 1999, en el següent enllaç.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Morbiditat per les malalties de declaració obligatòria (MDOs)