Resultats

Calendari de setmanes epidemiològiques any 2020

EpidemiologiaMaterials per a la notificació de malalties de declaració obligatòria i brotsMaterials de suport i referència

Guia per a la prevenció i el control de la legionel·losi

Legionelosi i altres malalties transmissiblesMaterials de suport i referència

Definició de cas de les noves Malalties de Declaració Individualitzades

EpidemiologiaMaterials per a la notificació de malalties de declaració obligatòria i brotsMaterials de suport i referència

Definició de cas de la resta de MDI

EpidemiologiaMaterials per a la notificació de malalties de declaració obligatòria i brotsMaterials de suport i referència

Recomanacions per a la realització d’estudis de contactes de malalts amb tuberculosi a Catalunya

Programa de prevenció i control de la tuberculosiMaterials de suport i referència

Manual de notificació de les Malalties de Declaració Obligatòria

EpidemiologiaMaterials per a la notificació de malalties de declaració obligatòria i brotsMaterials de suport i referència