Resultats

Avaluació de la qualitat de l’aire a Barcelona

Salut ambientalQualitat de l'aireInformes

Avaluació de la qualitat de l’aire en el programa Protegim les escoles

Salut ambientalQualitat de l'aireInformes

Canvi climàtic i salut a la ciutat de Barcelona

Salut ambientalCanvi climàticInformes

Avaluació de la ZBE rondes Barcelona en la qualitat de l’aire. 1r informe 2020

Salut ambientalQualitat de l'aireInformes

Impacte en salut de l’episodi PM10

Salut ambientalQualitat de l'aireInformes

Soroll ambiental i salut a la ciutat de Barcelona

Salut ambientalInformació sobre altres riscos ambientalsInformes