Resultats

Efectes en la salut dels camps electromagnètics. Barcelona 2019

Salut ambientalInformació sobre altres riscos ambientalsInformes

Informe de la qualitat sanitària de l’aigua de bany de les platges de Barcelona 2017

Salut ambientalPlatgesInformes

Avaluació de la Qualitat de l’aire al barri de la Marina

Salut ambientalQualitat de l'aireInformes

Avaluació de la qualitat de l’aire durant el dia sense cotxes a la ciutat de Barcelona

Salut ambientalQualitat de l'aireInformes

Qualitat sanitària de les platges. Informe 2015

Salut ambientalPlatgesInformes

La qualitat sanitària de l’aigua de consum humà a Barcelona

Salut ambientalAigua de consumInformes