Soroll ambiental i salut a la ciutat de Barcelona

Aquest informe analitza l’exposició al soroll ambiental a la ciutat de Barcelona des de la perspectiva de la salut tenint en compte la percepció i les desigualtats socials, sintetitza l’evidència sobre els efectes del soroll ambiental en la salut i estima l’impacte que el soroll té actualment en la salut de la població de Barcelona. Així, el document presenta per primera vegada el nou Sistema de vigilància de l’impacte sobre la salut del soroll ambiental a Barcelona (VISSAB) que ha definit l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) per fer seguiment de l’exposició al soroll i l’impacte en salut a la ciutat i avaluar les mesures aplicades a la ciutat.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Soroll ambiental i salut a la ciutat de Barcelona (infografia)

Estudi de valoració de l'impacte del soroll procedent de les activitats relacionades amb l'oci nocturn sobre la salut de les persones a Ciutat Vella