Resultats

Recomanacions per reduir l’exposició a la contaminació de l’aire exterior a les escoles de Barcelona

Salut ambientalQualitat de l'aireInformes

COVID-19, aprenentatges en qualitat de l’aire

COVID-19Salut ambientalSalut ambientalQualitat de l'aireInformes

L’impacte esperat de la ZBE Rondes Barcelona

Salut ambientalQualitat de l'aireInformes

Planning for climate change workshop: final report

Salut ambientalCanvi climàticInformes

Impacte en salut de l’episodi PM10. Desembre 2019

Salut ambientalQualitat de l'aireInformes

Estudi de valoració de l’impacte del soroll procedent de les activitats relacionades amb l’oci nocturn sobre la salut de les persones a Ciutat Vella

EntornsBarrisSalut ambientalInformació sobre altres riscos ambientalsInformes