Resultats

COVID-19, aprenentatges en qualitat de l’aire

COVID-19Salut ambientalSalut ambientalQualitat de l'aireInformes

Planning for climate change workshop: final report

Salut ambientalInformació sobre altres riscos ambientalsInformes

Impacte en salut de l’episodi PM10. Desembre 2019

Salut ambientalQualitat de l'aireInformes

Estudi de valoració de l’impacte del soroll procedent de les activitats relacionades amb l’oci nocturn sobre la salut de les persones a Ciutat Vella

EntornsBarrisSalut ambientalInformació sobre altres riscos ambientalsInformes

Efectes en la salut dels camps electromagnètics. Barcelona 2019

Salut ambientalInformació sobre altres riscos ambientalsInformes

Informe de la qualitat sanitària de l’aigua de bany de les platges de Barcelona 2017

Salut ambientalPlatgesInformes