Informatiu Nº 1 de l’Observatori de Salut i Treball de Barcelona

Publicació que presenta l’Observatori de Salut i Treball de Barcelona i mostra dades de la situació actual basades en l’informe d’Indicadors de salut laboral, elaborat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona.

L’Observatori vol ser el referent de la ciutat en l’àmbit de la salut i el treball, seguint les prioritats proposades pel Consell Assessor de Salut Laboral de l’Ajuntament, que n’és l’impulsor. Parteix del nucli constituït a l’Agència de Salut Pública de Barcelona i compta amb la col·laboració d’altres organismes i agents.

La publicació destaca els trets més rellevants de l’àmbit de la salut i el treball a Barcelona l’any 2017. Inclou a més del treball remunerat, el treball domèstic i de cures no remunerat.

S’ha produït una millora del mercat de treball (més ocupació, menys atur), però hi ha hagut una evolució més desfavorable per a les dones. Han disminuït totes les lesions per accident de treball i les malalties professionals amb baixa, però han augmentat les malalties professionals sense baixa i les malalties relacionades amb el treball. Les lesions in itinere segueixen sent les lesions per accident de treball greus i mortals més freqüents, mentre que han augmentat les malalties de tipus ansiós-depressiu relacionades amb el treball.

Les dones, les persones nascudes a l’estranger i les de menor nivell d’estudis són qui amb més freqüència són responsables úniques del treball de cura i domèstic no remunerat. Ser la persona responsable principal d’aquestes tasques afecta negativament la salut mental i física, mentre que compartir la cura ajuda a millorar la salut.

Aquesta informació es pot trobar a: