Observatori de Salut i Treball de Barcelona

Aquesta publicació que presenta l’Observatori de Salut i Treball de Barcelona mostra dades de la situació actual basades en l’informe d’Indicadors de salut laboral, elaborat per l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB).

L’Observatori vol ser el referent de la ciutat en l’àmbit de la salut i el treball, seguint les prioritats proposades pel Consell Assessor de Salut Laboral de l’Ajuntament, que n’és l’impulsor. Parteix del nucli constituït a l’ASPB i compta amb la col·laboració d’altres organismes i agents.

La publicació destaca els trets més rellevants de l’àmbit de la salut i el treball a Barcelona l’any 2021. Inclou a més del treball remunerat, el treball domèstic i de cures no remunerat.

Aquesta informació es pot trobar a:

Documents relacionats

Indicadors de salut i treball de Barcelona 2022

Indicadors de salut i treball de Barcelona 2021

Indicadors de salut i treball de Barcelona 2020