Estudi de la notificació de trastorns de salut mental relacionats amb el treball a la Unitat de Salut Laboral de Barcelona

Estudi fet amb l’objectiu d’identificar els motius per a la notificació de casos d’ansietat, depressió i trastorn ansiosdepressiu potencialment relacionats amb el treball. Conèixer els motius dels metges i metgesses per notificar els casos contribueix a la identificació d’estratègies per millorar aquesta notificació, així com a l’adaptació dels recursos de salut laboral a les necessitats dels professionals de l’Atenció Primària de Salut.