Teletreball i Salut. Definició, consideracions, riscos laborals i efectes en salut

El monogràfic “Teletreball i Salut”, dona una definició de què és el teletreball i de les consideracions que cal tenir present per poder implementar-lo. També planteja els avantatges i desavantatges que pot tenir aquesta modalitat de treball i els riscos per la salut que se’n poden derivar. Finalment, ofereix algunes mesures per minimitzar els efectes en salut del teletreball. El document està organitzat en forma de preguntes i respostes breus i clares i es dirigeix tant al personal tècnic i sanitari implicat en la gestió del risc laboral i en la salut de les persones treballadores, com a elles mateixes.