Recomanacions per a la notificació de malalties relacionades amb el treball

Informació sobre el procés a seguir per a la correcta notificació de sospita de malalties relacionades amb el treball i sobre el procés d’estudi que realitza la USL un cop rebuda la notificació.