Resultats

Algoritme del registre i la vigilància de la salut de les persones treballadores exposades a amiant

Programa de vigilància post-ocupacional de l’exposició a l’amiantAssessorament als professionals sanitarisMaterials de suport i referència

Programa de vigilància postocupacional de la salut de les persones treballadores que han estat exposades a l’amiant

Programa de vigilància post-ocupacional de l’exposició a l’amiantAssessorament als professionals sanitarisMaterials de suport i referència

Amiant, mineral patogen d’efectes retardats

Salut i treballPrograma de vigilància post-ocupacional de l’exposició a l’amiantAssessorament als professionals sanitarisRecursos en salut i prevenció de riscos laboralsMaterials de suport i referència

Dermatitis de contacte relacionades amb el treball

Salut i treballSistema de vigilància de malalties relacionades amb el treballAssessorament als professionals sanitarisRecursos en salut i prevenció de riscos laboralsMaterials de suport i referència

Asma relacionada amb el treball

Salut i treballSistema de vigilància de malalties relacionades amb el treballAssessorament als professionals sanitarisRecursos en salut i prevenció de riscos laboralsMaterials de suport i referència

Càncer laboral

Salut i treballSistema de vigilància de malalties relacionades amb el treballAssessorament als professionals sanitarisRecursos en salut i prevenció de riscos laboralsMaterials de suport i referència
Pàgina 1 de 3123